ሻሎም አለም አቀፍ ቴሌ - ኮንፍረንስ | Shalom International Teleconference

አዲሱ የስልክ ቁጥራችን (605) 472 5779 መግቢያ ኮድ 712861#


©Copyright 2016 - 2017 All Rights Reserved.